Att bli medlem i Winga Vänner

Det är enkelt att bli medlem i Winga Vänner, gör så här:
1 - Betala in medlemsavgiften till bankgiro 866-3510
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress samt din mailadress.

2 - Eftersom meddelandefältet vid bankgirobetalning
inte räcker till för alla uppgifter så skicka även e-post till
medlemsregister@wingavanner.se med samma uppgifter
(så att vi kan koppla inbetalningen till ditt e-postmeddelande)
samt ditt mobilnr och e-post.

Iban-nummer: SE9050000000050441029272
SEB:s Bic-kod; ESSESESS
Adress: SEB, 106 40 Stockholm

Medlemsavgifter

• Enskild person: 150:- per kalenderår.
• Företag eller Förening: 1 400:-  per kalenderår.
• Ständigt medlemskap (personligt): 3 000:-
En gång per år skickas ett inbetalningskort ut till medlemmarna och genom att betala årsavgiften, förnyas medlemskapet. Om du inte längre önskar vara medlem så upphör medlemskapet om du inte betalar.

Har du frågor kring medlemskapet?
Kontakta medlemsregistret:

medlemsregister@wingavanner.se

 

Stort tack för att du bidrar till att Vinga med sin unika miljö och kulturarv kan bevaras.

 

wingavanner-symbl_500x

Som medlem i Winga Vänner får du:

• Möjlighet att hyra hus på Vinga:
- Biskopsgården
-  Fyrmästarbostaden
-  Båken (för bröllop, kalas och dop).
• Rösträtt på årsmötet.
• Lägre hamnavgift i gästhamnen på Vinga
• Deltaga på vår städdag på våren.
• Deltaga på vår Vingadag på höstkanten.

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Paul Hultsbo
Fotograf: Paul Hultsbo