Att bli medlem i Winga Vänner

Det är enkelt att bli medlem i Winga Vänner, gör så här:
betala in medlemsavgiften på plusgiro 5 22 82-1
Skriv tydligt hela ditt namn, adress samt mailadress.

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 100:-
• Familj: 250:-
• Företag eller Förening: 600:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 1 200:-

En gång per år skickas ett inbetalningskort ut till medlemmarna och genom att betala årsavgiften, förnyas medlemsskapet. Om du inte längre önskar vara medlem så upphör medlemskapet om du inte betalar.

Har du frågor kring medlemskapet?
Kontakta då vår ansvarige för medlemsregistret:

Dick Andersson, Partille
0763-13 10 00
medlemsregister@wingavanner.se

 

Vårt stora tack för att du bidrar till att Vinga med sina unika miljö och kulturarv kan bevaras.

 

wingavanner-symbl_500x

Som medlem i Winga Vänner
får du:

• Möjlighet att hyra hus på Vinga:

- Biskopsgården
- Fyrmästarbostaden
- Största huset i Fyrfolkets by

- Båken för bröllop, kalas eller dop.
• Rösträtt på årsmötet.
• Lägre hamnavgift i gästhamnen på Vinga

• Deltaga på vår städdag på våren.
• Deltaga på vår Vingadag på höstkanten.

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Paul Hultsbo
Fotograf: Paul Hultsbo