Att bli medlem i Winga Vänner

Det är enkelt att bli medlem i Winga Vänner, gör så här:
betala in medlemsavgiften på plusgiro 5 22 82-1
Skriv tydligt hela ditt namn, adress samt mailadress.

 

Medlemsavgifter

• Enskild person: 150:- per kalenderår.
• Ständigt medlemskap (personligt): 3 000:-
• Företag/förening: 1 400:-
En gång per år skickas ett inbetalningskort ut till medlemmarna och genom att betala årsavgiften, förnyas medlemsskapet. Om du inte längre önskar vara medlem så upphör medlemskapet om du inte betalar.

Har du frågor kring medlemskapet?
Kontakta då vår ansvarige för medlemsregistret:

Dick Andersson, Partille
0763-13 10 00
medlemsregister@wingavanner.se

 

Stort tack för att du bidrar till att Vinga med sin unika miljö och kulturarv kan bevaras.

 

wingavanner-symbl_500x

Som medlem i Winga Vänner får du:

• Möjlighet att hyra hus på Vinga:
– Biskopsgården
–  Fyrmästarbostaden
–  Båken (för bröllop, kalas och dop).
• Rösträtt på årsmötet.
• Lägre hamnavgift i gästhamnen på Vinga
• Deltaga på vår städdag på våren.
• Deltaga på vår Vingadag på höstkanten.

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Paul Hultsbo
Fotograf: Paul Hultsbo