Medlemsida Winga Vänner

 

 

Brev till medlemmar
Höstbrev 2017

Vill du hyra på Vinga

 

Stadgar för Winga Vänner


Stadgar Winga Vänner (Reviderad 18 april 2013)

Valberedning

Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet?
Kontakta då vår ansvarige för medlemsregistret:
Dick Andersson, Partille
0763-13 10 00
medlemsregister@wingavanner.se

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlemsavgift Winga Vänner

Betala in medlemsavgiften på
plusgiro 5 22 82-1
Skriv tydligt hela ditt namn, adress
samt mailadress.

 

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 100:-
• Familj: 250:- (Gäller för vuxna och barn på samma adress)
• Företag eller Förening: 600:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 1 200:-

En gång per år skickas ett inbetalningskort och ditt medlemsskapet förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar