Medlemssida Winga Vänner


Brev till medlemmar

Höstbrev 2018

Uthyrning 2019

Årsberättelse

Årsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll Vinga dagen 2 sept 2018

Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Stadgar för Winga Vänner

Stadgar Winga Vänner (Reviderad 18 april 2013)

Valberedning
Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

GDPR- ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter företag har om dig.

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla.
Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig
och hur dessa får användas. Winga Vänner har en policy om personuppgifter som i korthet går ut på följande:

  • Att endast ha för ändamålen relevanta personuppgifter.
  • Att inte spara personuppgifter över längre tid än vad syftet kräver.
  • Att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan personens medgivande.

Winga Vänners policy och instruktioner i sin helhet finns att läsa här

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlemsavgift Winga Vänner

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 866-3510
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress.

Skicka även e-post till medlemsregister@wingavanner.se
med samma uppgifter samt ditt mobilnr och e-post.

Iban-nummer: SE9050000000050441029272
SEB:s Bic-kod; ESSESESS
Adress: SEB, 106 40 Stockholm

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 150:-
• Företag eller Förening: 1 400:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 3 000:-

En gång per år skickas ett inbetalningskort och ditt medlemskap förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

 

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet?
Kontakta ansvarig för medlemsregistret:
Dick Andersson, Partille
0763-13 10 00
medlemsregister@wingavanner.se

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar