Medlemssida Winga Vänner

Brev till medlemmar
Höstbrev 2017

Vill du hyra på Vinga


Årsberättelse

Årsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2017


Årsredovisning

Årsredovisning 2017

 

Stadgar för Winga Vänner
Stadgar Winga Vänner (Reviderad 18 april 2013)


Valberedning

Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet?
Kontakta då vår ansvarige för medlemsregistret:
Dick Andersson, Partille
0763-13 10 00
medlemsregister@wingavanner.se

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlemsavgift Winga Vänner

Betala in medlemsavgiften på
plusgiro 5 22 82-1
Skriv tydligt hela ditt namn, adress
samt mailadress.

 

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 100:-
• Familj: 250:- (Gäller för vuxna och barn på samma adress)
• Företag eller Förening: 600:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 1 200:-

En gång per år skickas ett inbetalningskort och ditt medlemsskapet förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar