• Fotograf: Dick Andersson

Gästhamnen

Du är välkommen till vår gästhamn under hela året om. Winga vänner har funktionärer på plats varje dag från 22 juni till 16 augusti. Kiosken är öppen varje dag under funktionärsveckorna men endast på helgerna under för- och eftersäsong. Perioden 15 april till 15 oktober finns tillgång till soprum och toaletter men tyvärr inget vatten för våra båtgäster. I hamnen hittar du vår trevliga grillplats "Brända Fläsket" som är tillgänglig för alla våra gäster. Gattulvsviken är öppen rakt ut mot väster. Hamnavgift tas ut från 15 april – 15 oktober, och gäller alla båtar. Endast elavgift tas ut under 16 oktober – 14 april.

 

Dessutom har vi under säsong funktionärer på plats som hjälper till att anvisa en plats för dig som passar din båt. Då blir det enklare och vi får plats med fler båtar i hamnen.
Det går bra att ringa till vår Vinga-telefon 0703-66 60 60 och fråga om plats i hamnen men det går inte att boka.

 

Båtar upp till 10 meter:
• 200:- (för icke medlem, per båt och dygn, inkl. el)
• 130:- (för medlem i Winga Vänner, per båt och dygn, inkl. el)

 

Båtar över 10 meter:
• 220:- (för icke medlem, per båt och dygn, inkl. el)
• 150:- (för medlem i Winga Vänner, per båt och dygn, inkl. el)

 

Endast elavgift under 16 oktober till 14 april:
• 50:- (per båt och dygn per anslutnings kabel)
• 100:- (för 2 st elanslutningar per båt)

 

När hamnen är obemannad betalas hamnavgiften med Swish eller genom att lägga pengar i ett kuvert (finns i vita lådan) som du sedan lägger i brevinkastet i kioskhuset. Glöm inte att skriva datum och båtens namn/sort/märke på kuvertet. 

 

Viktig fakta: Du kan välja mellan följande tilläggsplatser: Småbåtshamnen är liten men väl skyddad för vind. Hamnen har plats för ca 30 båtar av normal storlek. Maximal längd är ca 40 fot och maximalt djup är 2,5 meter.

 

Tips: Vid lämpligt väder kan man även ligga utanför piren öster om lotshamnen men med risk att dagtid behöva ge plats åt turbåten.
För mindre båtar finns det även dubbar i berget från piren och österut.

Ankringsförbud råder i hela Koholmsrännan inklusive hamnen.

Midsommarviken och Drottningviken på öns nordöstra sida är ofta utsatta för kraftigt svall från trafiken i farleden utanför och därför ej lämpliga att förtöja i.

I lotshamnen får endast förtöjning ske med särskilt tillstånd från Sjöfartsverket.

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde