Vinga anno 1606

Vinga har många byggnader på ön. De mest framträdande är onekligen fyren från 1890 och den stora båken. Det första fasta byggnadsverket på ön var ett sjömärke i trä, en så kallad båk, som restes 1606.

 

1646 byggdes en stuga åt den förste båkvaktaren Torkel Smed. Den faluröda pyramidformade båk som idag finns på Vinga byggdes 1857 och hade sin föregångare i en liknande pyramidformat trätorn, byggd 1720 med utkik och med en förgylld trätunna på toppen. Dagens båk har de ungefärliga måtten 11 x 11 meter som bas och en höjd på 24 meter.

 

Båken är byggd av trä från norra Värmland. Det är åtminstone den fjärde båken på Vinga. Den och dess föregångare har aldrig varit avsedda att användas som annat än sjömärke. Men eftersom i alla fall de senaste båkarna varit stora byggnader, så kan man förmoda att befolkningen använt innandömet som förråd mm. Båken disponeras av Winga Vänner. Numer används båken som museum och vigsellokal. Både Båken och Fyren är K-märkta.

 

Söder om båken byggdes 1841 den första riktiga fyren på ön och samtidigt beslöts att även bostäder skulle byggas, eftersom fyrarna krävde ständig passning. Denna blev senare Lotsutkik.

På andra sidan, strax nordost om den nuvarande fyren, finns rester av en grund för det andra fyrtornet som tändes 1854.

1881 installerades fotogenlampor i båda dessa fyrar.

winga-fyrar-illustrationer-oldie_500x
Bohusläns Museum: fotograf H. Lindenhag
vinga-hist1-hb-no_700x