Winga Vänner Funktionär

Käre medlem, vi behöver åter igen din hjälp till nästa sommar!
 Under åtta veckor har vi bemannat för guidning, öppethållande av fyr, båk, museum, kiosk och gästhamn.
De veckoansvariga behöver förstärkning under sina respektive veckor.
 Om du är intresserad av att tillbringa en vecka i Biskopsgården och delta i det dagliga arbetet kan du, kontakta respektive veckoansvarig för att höra om det finns en plats ledig. 

Vi kan lova dig en härlig vecka – fylld av roliga skratt och trevliga människor och förhoppningsvis även en mängd sol. 

Varje veckoansvarig ansvarar för bemanningen av den egna vecka.

Samordnare för funktionärer:
Linnea Larsson, 0708 - 86 86 51
sommarveckor@wingavanner.se


Följande personer är veckoansvariga sommaren 2018:  
 
26         24 juni - 1 juli    Carina Hansson      0733-241 609
27          1 - 8 juli              Gill Widell                0709-458 093
28          8-15 juli             Marie Anderson       0704-212 189
29         15-22 juli            Lottie Ågren              0709-316 306
30         22-29 juli           Cege Eriksson           0705-522 618
31          20 juli - 5 aug    Birgitta Vallander    0708-234 088
32          5-12 aug             Kristian Hägg            0706-392 800
33          12-19 aug           Kenneth Carlsson     0706-929 238

wingavanner-symbl_500x