Skip to content

Winga Vänner

Om du vill stödja vårt ideella arbete så gör du det enkelt genom att bli medlem.
Alla bidrag mottages tacksamt, swisha gärna din gåva till: 123-019 07 69.

kontakt@wingavanner.se

Foto: Anders Ersman

Foto: Anders Ersman

Föreningen Winga Vänner bildades 1984

§1: ”Föreningens syfte är att bevara byggnader och miljö som på Vinga påminner om fyr- och lotsplatsens stora betydelse för sjöfarten i gången tid samt att hålla området tillgängligt för allmänheten. Ändamålet skall tillgodoses genom frivilliga arbetsinsatser samt genom insamling av medel och genom sökande av bidrag och anslag, allt utan personligt förtjänst- syfte. Vidare skall föreningen genom muntliga och skriftliga insatser sprida kännedom och fördjupad kunskap om den kulturhistoriska miljö som vuxit fram på Vinga.”

Detta försöker vi göra genom att underhålla de gamla byggnaderna, ”Fyrmästarbostaden” som är Evert Taubes barndomshem samt ”Biskopsgården” som är den gamla överlotsbostaden. Under sommaren ordnar funktionärerna guidningar av både fyr och båk, men guidningar kan också bokas hela året. Vi har Sjöfartverkets medgivande för vår verksamhet på ön. Under sommaren driver vi en kiosk och gästhamn.

Styrelsen

Föreningen:
Winga Vänner
Org nr: 857205-4370
kontakt@wingavanner.se

Fakturering:
ekonomi@wingavanner.se

Ordförande / Presskontakter:
Linnea Larsson
ordforande@wingavanner.se

Kassör:
Charlotte Day
ekonomi@wingavanner.se

Vice ordförande / Hemsida / Guidningar:
Marie Anderson
marie@wingavanner.se

Sekreterare / Medlemsregister
Inger Bergström
inger@wingavanner.se

Kioskansvarig:
Susanne Gjörde
susanne@wingavanner.se

Funktionärsansvarig:
Linnea Larsson
linnea@wingavanner.se 

Hamnansvarig:
Roger Johansson
roger@wingavanner.se

EL / VVS:
Carl-Gunnar Brogren
carl-gunnar@wingavanner.se

Natur 
Birgitta Hultqvist
birgitta@wingavanner.se

Medlemsregister:
medlemsregister@wingavanner.se

Uthyrning:
uthyrning@wingavanner.se