Skip to content

Vingas Museum

Evert Taube

Öppet på vår- och hösthelger samt hela sommaren

Vinga museum ligger en bit upp på ön i fyrfolkets by på vänster hand. Huset fungerade som tjänstebostad till fyrmästaren på ön. Huset byggdes i slutet av 1800 talet och är en röd tvåvånings träbyggnad. Den har en trädgård mot öster med ett vackert rödvitt staket runt om.

Förutom museum finns i byggnaden, nu för tiden, en lägenhet som hyrs ut av föreningen Winga Vänner till medlemmar.

När man kommer in i museet och träder in i det första rummet till höger, möts men av Evert Taube som sitter på en gammal kökssoffa. Evert Taube, som vaxdocka, förvärvade Winga Vänner från Liseberg, när deras Taubeutställning lades ner.

Han sitter nu där och tittar på sitt gamla barndomshem, där han bodde i 14 år 1890-1904. Många foton och saker från hans tid på ön är samlat i detta rum. Everts gamla luta hänger på väggen tillsammans med foton på hans syskon och föräldrar.

Ett gammalt skrivbord som användes av fyrmästarna på ön står också i rummet.

Nästa rum är ägnat åt livet på Vinga och havet runt om. Mitt i rummet står en modell av en lotskutter från Vinga.

Kommunikation in till Göteborg sköttes först med optisk signalering från början av 1800 talet och senare, när man drog ut el från Brännö, kunde man morsetelegrafera. Modellerna av den optiska telegrafen och morseapparaten finns i rummet. Exempel på flaggsignalering, finns också. Fyrmästaren signalerade till de skepp som passerade Vinga.

Några skolbänkar och lite bilder på skolan på Vinga kan man se och även berättelser och foton om de människor som bodde på Vinga.

Trots fyrens sken och lotsarnas insatser hände många olyckor runt Vinga. Bilder från dessa skeppsbrott och heroiska insatser av Vingalotsar är också dokumenterat.

Vingamuséet är väl värt ett besök!