Skip to content

Bli medlem i Winga Vänner

Stort tack för att du bidrar till att Vinga med sin unika miljö och kulturarv kan bevaras.

Foto: Nicklas Elmrin

Foto: Nicklas Elmrin

Så här blir du medlem

Medlemsavgift

  • Enskild person: 150:- per kalenderår.
  • Företag eller Förening: 1 400:-  per kalenderår.

En gång per år skickas ett inbetalningskort ut till medlemmarna och genom att betala årsavgiften, förnyas medlemskapet. Om du inte längre önskar vara medlem så meddela detta. Har du frågor kring medlemskapet?
Kontakta medlemsregistret: medlemsregister@wingavanner.se 

Som medlem i Winga Vänner får du

  • Möjlighet att hyra hus på Vinga: Biskopsgården, Fyrmästarbostaden och Båken (för bröllop, kalas och dop)
  •  Rösträtt på årsmötet
  • Lägre hamnavgift i gästhamnen på Vinga
  • Deltaga på vår städdag på våren