Skip to content

Om växter på Vinga

Vingas berggrund är basisk och jorden är blandad med sand, grus och snäckskal. Jorden är mycket näringsrik och ger förutsättningar för ett rikt växtliv. Vinga består av klippor med djupa klippskrevor och innerst i Gatttulven finns en strandäng.

Kom ut till Vinga och upplev den vackra och artrika floran

Växterna uppe i klippskrevorna är hårt tuktade av de salta vindarna från havet. Här växer lövträd som al, hästkastanj, oxel och sötkörsbär.

Buskarna är karaktärsväxter på ön och domineras av slånbärsbusken. Nypon, björnbär, pors, skogsolvon, blåhallon och vresros är också vanliga buskar.

Från den tiden som Vinga var bebodd och uppodlad, har många av nyttoväxterna dröjt sig kvar. Man kan än idag hitta rabarber, röda vinbär och gräslök.

Bland lägre växter och blommor kan nämnas;

Kvanne, hampflockel, getrams, kaprifol och valeriana. Ni som kommer tidigt ut till Vinga kan njuta av valerianans underbara doft i stilla kvällar. Valerianan är lik röllekan, fast vit, och lätt att hitta längs stigarna på Vinga.

Nere i Gattulven och för övrigt längs vattnet på Vinga hittar man malört, saltarv, tuvstarr och ibland besksöta.

Se upp med besksötan (liten växt med mörkblå blomma), den är giftig! Förväxla inte heller olvonets bär med röda vinbär, bägge förekommer på Vinga. Olvonets bär är också röda, men till skillnad från röda vinbär, är de giftiga.

Trots denna uppmaning, skall ni inte tveka att komma ut till Vinga och uppleva den vackra och artrika floran.

Foto: Marina Hall

Foto: Marina Hall