Skip to content

Vingas Historia

Foto: Marinmuseum

Foto: Marinmuseum

Vingas historia går långt tillbaka

Vingas historia går långt tillbaka, både i det skriftliga materialet och rena fynd. Man har bl.a. funnit en skafthålsyxa. Den kan kopplas till de första fångstmännen på ön. Det skall också ha funnits 5 vardar längst ut på Gattulven. Vardar eller vårdkasar tändes i ofredstider och varnade folk inåt land, som i sin tur tände sina vårdkasar o.s.v.

Det finns också husgrunder i Gattulvsviken, som med lite god vilja, kan vara de fiskebodar som hyrdes ut till fiskare under sillfiskeperioderna. Bodarna tillhörde Älvsborgs fästning under sent 1400-tal.

Båken och fyren

När Carl IX anlade det första Göteborg vid Färjenäs och lät holländarna bygga och bo där, behövdes infarten till Göteborg märkas ut. Det beslutades att man på Vinga skulle bygga en båk. Den var av mycket enkel konstruktion så att den snabbt skulle kunna huggas ner. För att sköta båken anställdes en båkvaktare på Vinga, hans namn var Torkel Smed. Han var den första bofasta på ön.

Vinga tillhörde Brännöborna. Därifrån kom också de första lotsarna och båtmännen. Lotsarna var inte bofasta på ön, utan väntade på Vinga på de båtar kom som behövde lots. En liten uppassningsstuga fanns nere vid lotshamnen. Där kunde de laga mat och sova över, om det behövdes.

Otaliga är de skeppsbrott och förlisningar som inträffat runt Vinga. Under 1800talet byggdes många fyrar, runt om i världen, med den nya tekniken med glaslinser som förstärkte ljuset.

Fyren, som nu står på Vinga, byggdes 1890. Innan den byggdes, fanns två fyrar byggda 1841 och 1854. De revs ner i samband med att den nya fyren kom.

Nu inleds den tid då många flyttade ut till Vinga, nya hus byggdes och helt nya anställningar behövdes. En fyrmästare, en fyrvaktare, 2 fyrbiträden och alla tog med sig familjer och tjänstefolk. Husen är väl samlade i fyrbyn. En skola byggdes också, men den revs tyvärr på 1970 talet.

Man odlade potatis, grönsaker och rotfrukter. Det fanns också kor, grisar och höns på ön. En gång i månaden fick man ledigt, för att åka till Göteborg och proviantera.

Vingas historia
Foto: Bohusläns Museum

Foto: Bohusläns Museum

Telegrafstationen och skolan

Längre ut på udden förbi fyren och båken ligger grunden till Telegrafstationen. Där bodde telegrafisten med familj. Runt 1900 så fanns det 35 personer boende på ön och 10 barn i skolan. Lärarinnan var ute på ön en termin i sträck och sedan fick eleverna och föräldrarna hålla i gång studierna den andra terminen tills hon återkom. Alla årskurser var också samlade i en klass.(B-form)

Fyrmästaren Carl Gunnar Taube

Den mest kände fyrmästaren var Carl Gunnar Taube, han var den första fyrmästaren på den nya fyren. Sonen Evert växte upp på Vinga. Han var född 1890 och flyttade till Malmö för att studera 1904. De 14 åren med sång, musik och berättelser från världens alla hörn gav honom en ovanlig och säkert inspirerande uppväxt. Hans vidare utveckling som poet, kompositör, målare och författare talar sitt tydliga språk.

Vingas historia
Foto: Bohusläns Museum

Foto: Bohusläns Museum

Winga Vänner

Många har sedan dess bott och verkat på ön. De sista som var bofasta var fyrmästare Björn Holmström med fru, de flyttade från ön 1974.

Lotsstationen drogs in 1982 och 1978 blev fyr och båk byggnadsminnen. 1987 blev hela Vinga naturreservat.

1984 larmade en journalist, på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, om att alla byggnader på ön höll på att förfalla. Föreningen Winga Vänner bildades året därpå och under många år renoverades husen. Föreningen förvaltar nu husen och den gamla fyrhamnen, som nu är gästhamn. Winga Vänner är en ideell förening bestående av volontärer. Winga Vänner driver nu uthyrning av hus, gästhamn, kiosk och guidning av Vinga.

Historiens Skuggor

I projektet Historiens skuggor skapades 24 st animerade skuggfilmer som lekfullt presenterar människor och händelser ur västsvensk historia med ett personligt tilltal av filmcurator Jonas Myrstrand. Ett samarbete mellan Västarvet, Studio Jox och Kultur i Väst.

I denna film får ni ta del livet på Vinga.

Radiofynd

Livet på Vinga med fyrvaktarhustrun Sigrid Holm 1941

1941 har Vinga Fyr lyst på ön i ett sekel, vilket innebär 180 år idag. Daniel Thorén har lockat in fyrvaktarhustrun Sigrid Holm till studion i Göteborg för ett stämningsfullt samtal vid årets slut.

Vingas historia