Skip to content

GDPR- ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter företag har om dig.

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Det innebar att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.

Winga Vänner har en policy om personuppgifter som i korthet går ut på följande:

  • Att endast ha för ändamålen relevanta personuppgifter.
  • Att inte spara personuppgifter över längre tid än vad syftet kräver.
  • Att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan personens medgivande.

Winga Vänners policy och instruktioner i sin helhet finns att ladda ner här.