Medlemssida Winga Vänner

Med anledning av Coronapandemin och den rådande situationen i Sverige har vi stängt Winga Vänners verksamhet på Vinga tills vidare. Vi avvaktar fortsatta riktlinjer.

Det innebär att vi har stängt Fyren, Båken, Museet och inga guidningar genomförs.

Gästhamnen är öppen och vi vädjar till våra båtgäster att betala hamnavgiften.
Soprummet har vi även öppnat och nu är de nya fina toaletterna på plats!

Tack på förhand!
Styrelsen
Winga Vänner

 

Info till medlemmar
Vi kommer successivt  att flytta över all info och kommunikation med dig som medlem till vår nya medlemssida www.svenskalag.se/wingavanner . Men tills vidare hittar du även all information här

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Revisionsrapport 2019

 

Årsmöte 2020
För att undvika att årsmötet skjuts upp på obestämd framtid, så har styrelsen beslutat att hålla årsmötet via poströstning.  Det innebär att alla medlemmar som önskar kan utöva sin rösträtt per
e-post eller brevsvar. Mer info har du i kallelsen samt dokumenten nedan:

Kallelse Årsmöte 24 juni 2020

Valberedningens förslag till Winga Vänners årsmöte 2020

Poströst WV 2020

 


Stadgar för Winga Vänner

Stadgar Winga Vänner (Reviderad 18 april 2013)

 

Valberedning
Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

GDPR- ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter företag har om dig.

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla.
Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig
och hur dessa får användas. Winga Vänner har en policy om personuppgifter som i korthet går ut på följande:

  • Att endast ha för ändamålen relevanta personuppgifter.
  • Att inte spara personuppgifter över längre tid än vad syftet kräver.
  • Att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan personens medgivande.

Winga Vänners policy och instruktioner i sin helhet finns att läsa här

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlem i Winga Vänner

Skicka ett mail till medlemsregister@wingavanner.se
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress samt mobilnr.

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 150:-
• Företag eller Förening: 1 400:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 3 000:-

En gång per år skickar vi en faktura och ditt medlemskap förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet? Skriv till:
medlemsregister@wingavanner.se

 

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar