Medlemssida Winga Vänner

Vi har nu stängt för säsongen och vi kommer ej att genomföra några guidningar med anledning av Coronapandemin. 

Vi hoppas att vi kan öppna som vanligt nästa år! 

Styrelsen
Winga Vänner

 

Info till medlemmar
Vi kommer successivt  att flytta över all info och kommunikation med dig som medlem till vår nya medlemssida www.svenskalag.se/wingavanner . Men tills vidare hittar du även all information här

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Revisionsrapport 2019

 

Årsmöte 2020
Vi ha nu genomfört årsmötet och nedan kan du läsa årsmötesprotokoll och röstlängd.

Årsmötesprotokoll

Röstlängd

 

Stadgar för Winga Vänner

Stadgar Winga Vänner (Reviderad 18 april 2013)

 

Valberedning
Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

GDPR- ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter företag har om dig.

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla.
Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig
och hur dessa får användas. Winga Vänner har en policy om personuppgifter som i korthet går ut på följande:

  • Att endast ha för ändamålen relevanta personuppgifter.
  • Att inte spara personuppgifter över längre tid än vad syftet kräver.
  • Att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan personens medgivande.

Winga Vänners policy och instruktioner i sin helhet finns att läsa här

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlem i Winga Vänner

Skicka ett mail till medlemsregister@wingavanner.se
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress samt mobilnr.

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 150:-
• Företag eller Förening: 1 400:-
• Ständigt medlemskap (personligt): 3 000:-

En gång per år skickar vi en faktura och ditt medlemskap förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet? Skriv till:
medlemsregister@wingavanner.se

 

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar