Info till medlemmar
Vi flyttar successivt över all information och kommunikation till dig som medlem till vår nya medlemssida www.svenskalag.se/wingavanner .

 

Stadgar för Winga Vänner

Nya stadgar 2021


Valberedning

Charlotte Day (sammankallande)
0705 - 26 14 66
valberedning@wingavanner.se

 

GDPR- ger dig bättre kontroll på vilka uppgifter företag har om dig.

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla.
Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig
och hur dessa får användas. Winga Vänner har en policy om personuppgifter som i korthet går ut på följande:

  • Att endast ha för ändamålen relevanta personuppgifter.
  • Att inte spara personuppgifter över längre tid än vad syftet kräver.
  • Att inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan personens medgivande.

Winga Vänners policy och instruktioner i sin helhet finns att läsa här

 

Fotograf: Linnea Larsson

Medlem i Winga Vänner

Skicka ett mail till medlemsregister@wingavanner.se
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress samt mobilnr.

Medlemsavgifter per år:
• Enskild person: 150:-
• Företag eller Förening: 1 400:-

En gång per år skickar vi en faktura och ditt medlemskap förnyas genom att du betalar in årsavgiften.

Behöver du ändra adress eller har andra frågor kring medlemskapet? Skriv till:
medlemsregister@wingavanner.se

 

 

Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Marina Hall
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Per Gjörde
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar
Fotograf: Linnea Larsson, Midsommar